•  Links
•  Dankbetuiging

•  Het Poesjkinplein


Alexander en Macha Pouchkine, woonachtig te Brussel, zijn de laatste afstammelingen in rechte lijn van deze dichter met wereldfaam. Ter nagedachtenis van hun voorvader hebben ze samen de Internationale Stichting Poesjkin opgericht.

Opgericht in januari 199 heeft ze tot doel het werk van de eerste en belangrijkste vertegenwoordiger van de Russische literatuur bekend te maken. De Stichting stimuleert de promotie van artistieke, literaire en culturele activiteiten die verbonden zijn met zijn werk.

Het ontbreken van eigen kinderen, het eeuwig verlangen van Alexander en Macha, heeft bij hen een wondervolle geste van zelfverloochening en gulheid doen ontstaan: het peterschap van het Kankerinstituut voor Kinderen in Sint Petersburg. Jaar na jaar verzamelen ze de nodige fondsen in voor noodzakelijke geneesmiddelen en medische apparatuur.

Beide hierboven beschreven activiteiten vullen zich wonderwel aan. Het spreekt vanzelf dat beiden elk winstoogmerk ontbreken.

In het kader van de festiviteiten ter ere van de tweehonderdste verjaardag van de geboorte van Poesjkin, heeft de Stichting deelgenomen aan talrijke manifestaties. Citeren we o.a.:
  • tentoonstelling "Alexander S. Poesjkin en zijn tijd", in samenwerking met het Centrum voor cultuur en wetenschap van de Russische Federatie en de Poesjkin musea van Sint Petersburg,
  • tentoonstelling "Alexander Poesjkin, prins der dichters", te Brussel in 1999,
  • de samenwerking aan de zijde van de heren Ivanov, Minister van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie, en Wladimir Egorov, Minister van Cultuur, bij de inhuldiging van het standbeeld van de Dichter dat aan de stad Brussel geschonken werd door de Russische Federatie.

In april 2003 werd het concert van klassieke muziek, gegeven door de Belgische pianist Johan Schmidt (laureaat van de Koningin Elisabeth-wedstrijd) druk bijgewoond

De Stichting nam deel aan de keuze van de teksten van het stuk "Een nacht in Sint Petersburg met Poesjkin", opgevoerd in december 2002 in het Théâtre-Poème, alsook aan de begeleidende tentoonstelling door het verlenen van documenten en foto's. Gezien het groot succes van dit stuk hebben de Internationale Stichting Poesjkin en het Théâtre-Poème het opgevoerd in het "Literair Café" te Sint Petersburg alsook in de Belgische Ambassade te Moskou in oktober 2003.

Bij de realisaties van de Stichting tijdens het jaar 2003, jaar van het 300-jarig bestaan van de stad Sint Petersburg, dienen we de samenwerking te noteren met het Nationaal Theater van de Waalse Gemeenschap - Brussel voor de voorstelling van de opvoering van "Onze Poesjkin", door het Atelier Jeune Théâtre en dit op 6 juni 2003 in het Museum Poesjkin te Sint Petersburg. Deze realisatie werd enthousiast onthaald en werd gedurende drie opeenvolgende dagen vertoond.

Op 6 december 2003 organiseerde onze Stichting een gala-avond waar de opvoering "Gorki-Tchekhov" van het Nationaal Theater voorgesteld werd. De opbrengst van die avond werd overhandigd aan het Centrum voor Kinderkankerbestrijding in Sint Petersburg.

In juni 2004 organiseerde de Stichting een reis naar Sint Petersburg en haar omgeving in het kader van een culturele toenadering tussen Rusland en België.

In juni 2004 publiceert de Internationale Stichting Poesjkin een tweetalige bundel van een Russische auteur die in België verblijft.

Alle fondsen die verzameld worden tijdens de verschillende manifestaties worden integraal ingezet in onze charitatieve activiteiten.

Internationale Stichting Poesjkin
De Fré laan, 106/1
1180 Brussel
Tel. : 02/372.05.36 Fax. : 02/375.71.63
Bank : ING 363-0232514-45
IBAN: BE44363 02325 1445     BIC: BBRUBEBB
Email : alexandre@pouchkine.org
De Internationale Stichting Poesjkin heeft tot doel het werk van de eerste en belangrijkste vertegenwoordiger van de Russische literatuur bekend te maken en stimuleert de promotie van artistieke, literaire en culturele activiteiten die verbonden zijn met zijn werk. De Internationale Stichting Poesjkin ontvangt het peterschap van het Kankerinstituut voor Kinderen in Sint Petersburg. Jaar na jaar verzamelen ze de nodige fondsen in voor noodzakelijke geneesmiddelen en medische apparatuur. Site aangemaakt door Hendrik Claessens, hir.

Pouchkine, Pushkin, Poesjkin, Pousckine, Russische adel, boyard, orde van malta, Orthodoxe Orde van Sint Jan,Alexander, 1799, Abraham Hanibal, Sint Petersburg, Tsaar, Rouslan et Ludmila, Le Prisonnier du Caucase, La Gabriéliade, Eugène Onéguine, Boris Godounov, Le cavalier de bronze, La Dame de Pique, La fille du Capitaine, Internationale Stichting Poesjkin, erfgoed van de Russische literatuur, Kankerinstituut voor kinderen te Sint-Petersburg, Théâtre-Poème, Femmes d' Europe, Macha, Sacha, Brussel, ANR, dichter, Moskou, Claessens, Hendrik Claessens
Rik Claessens, Claessens Hendrik, Claessens Rik