•  Links
•  Dankbetuiging

•  Het PoesjkinpleinOorsprong
Het geslacht Poesjkin stamt af van ridder Varegue Radcha, geïmmigreerd in Rusland onder het bewind van Alexander Nevsky in het jaar 1200. Heel wat leden van het huis Poesjkin hebben de Russische Troon gediend.
Het geslacht Poesjkin is verbonden met regerende Europese dynastiën door het huwelijk van de dochter van de beroemde dichter Alexander Poesjkin, Nathalia, met de Hertog van Nassau, en door het huwelijk van de dochter van deze laatste met de Groothertog Michael van Rusland.
Al wat voorafgaat wordt bevestigd door de Russische geschiedenis en de stamboom van de Poesjkins, genoteerd in de registers van de Russische Adel, in hun hoedanigheid van lidmaatschap in het zeer oude geslacht van de Boyards Poesjkin, ingeschreven in het volume VI van de registers van het district Loukianoff.

Alexandre Poesjkin

Geschiedenis
Afstammeling van een vikingfamilie genaamd Ratcha, gaf men in de 14de eeuw de bijnaam Pouchka (russisch kanon, het kanon werd voor de eerste maal gebruikt in 1346 bij de slag van Crecy), aan de oudste van de zevende afstamming in rechte lijn.
Omstreeks 1400 wordt de naam omgevormd tot Poesjkin. In 1613 zullen negen leden van de familie Poesjkin de verkiezing tot de troon ondertekenen ten gunste van de dynastie der Romanoffs. De Poesjkins hebben de Russische troon gediend in hun kwaliteit van boyard, raadgevers, paleisofficieren, grootmaarschalk en ambassadeurs.
De vader van de dichter, Serge Poesjkin, luitenant van de Keizerlijke Garde, wordt in 1798 Erfridder van de Orde van Malta en huwt Nadine Haniba, kleindochter van Abraham Hanibal, zoon van een Ethiopische prins en die als geschenk werd gegeven aan Peter de Grote. Abrahama Hanibal werd de beschermeling van Peter de Grote en eindigde zijn loopbaan als generaal mat als taak de algemene leiding van de Keizerlijke troepen.


Abraham Hanibal

De Internationale Stichting Poesjkin heeft tot doel het werk van de eerste en belangrijkste vertegenwoordiger van de Russische literatuur bekend te maken en stimuleert de promotie van artistieke, literaire en culturele activiteiten die verbonden zijn met zijn werk. De Internationale Stichting Poesjkin ontvangt het peterschap van het Kankerinstituut voor Kinderen in Sint Petersburg. Jaar na jaar verzamelen ze de nodige fondsen in voor noodzakelijke geneesmiddelen en medische apparatuur. Site aangemaakt door Hendrik Claessens, hir.
Hendrik Claessens, handelsingenieur, is lector aan de handelshogeschool LETHAS te Brussel waar hij de vakken Kostprijsberekening en Financiële Analyse doceert.
De Internationale Stichting Poesjkin heeft tot doel het werk van de eerste en belangrijkste vertegenwoordiger van de Russische literatuur bekend te maken en stimuleert de promotie van artistieke, literaire en culturele activiteiten die verbonden zijn met zijn werk. De Internationale Stichting Poesjkin ontvangt het peterschap van het Kankerinstituut voor Kinderen in Sint Petersburg. Jaar na jaar verzamelen ze de nodige fondsen in voor noodzakelijke geneesmiddelen en medische apparatuur. Site aangemaakt door Hendrik Claessens, hir.

Pouchkine, Pushkin, Poesjkin, Pousckine, Russische adel, boyard, orde van malta, Orthodoxe Orde van Sint Jan,Alexander, 1799, Abraham Hanibal, Sint Petersburg, Tsaar, Rouslan et Ludmila, Le Prisonnier du Caucase, La Gabriéliade, Eugène Onéguine, Boris Godounov, Le cavalier de bronze, La Dame de Pique, La fille du Capitaine, Internationale Stichting Poesjkin, erfgoed van de Russische literatuur, Kankerinstituut voor kinderen te Sint-Petersburg, Théâtre-Poème, Femmes d' Europe, Macha, Sacha, Brussel, ANR, dichter, Moskou, Claessens, Hendrik Claessens
Rik Claessens, Claessens Hendrik, Claessens Rik

Rik Claessens, Claessens Hendrik, Claessens Rik